Ozonowanie wody

ozonowanie wody

W procesie uzdatniania wody i ścieków niezwykle często wykorzystywany jest ozon. Jego użycie pozwala na poprawę parametrów fizyko-chemicznych oraz walorów smakowych, zapachowych i wizualnych wody. Firma Probiko-Aqua oferuje ozonatory i kompletne instalacje do ozonowania wody.

Nasi specjaliści dysponują ogromnym doświadczeniem w przygotowywaniu, instalowaniu, a także obsłudze i serwisowaniu rozbudowanych systemów ozonowania wykorzystywanych w procesach uzdatniania (dezynfekcji) wody czy ścieków.

Ozon często pełni w nich podstawową funkcję. Jest on bowiem jednym z najsilniejszych utleniaczy, co pozwala na zastosowanie go nie tylko do uzdatniania wody pitnej, ale i wody procesowej w przemyśle. Niezależnie od przeznaczenia wszelkie projekty realizujemy w oparciu o indywidualne potrzeby i wymagania naszych Klientów, zapewniając dopasowanie instalacji do pożądanych rezultatów.

Ozonowanie wody w uzdatnianiu wody

Zastosowanie ozonu

To właśnie szerokie oddziaływanie ozonu przesądza o tym, że jego wykorzystanie jest tak powszechne. Używa się go przede wszystkim do uzdatniania:

 • wody pitnej,
 • wody basenowej,
 • ścieków przemysłowych i komunalnych,
 • wód chłodzących,
 • wody w hodowli ryb.

To jednak nie wszystko. Ozon znajduje zastosowanie także w wielu gałęziach przemysłu. Wspomnieć należy m.in. o branży spożywczej (dezynfekcja produktów takich jak woda butelkowana, napoje, owoce, warzywa i mrożonki), chemicznej (dezodoryzacja gazów), papierniczej (bielenie celulozy), a także farmaceutycznej i kosmetycznej. W przypadku dezodoryzacji ozon pozwala na usunięcie przykrych i szkodliwych zapachów powstałych w procesie produkcyjnym.

Tak szerokie zastosowanie ozonu umożliwiają ozonatory, które oferuje firma Probiko-Aqua. Nasze ozonatory są urządzeniami zasilanymi zarówno tlenem, jak i powietrzem. W naszym asortymencie dostępne są również ozonatory elektrolityczne, które wytwarzają ozon z tlenu znajdującego się w wodze (doskonale sprawdzają się w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym).

Ozon w uzdatnianiu wody pitnej i ścieków

Ozonowanie wody to proces, który pozwala uzyskać dużo lepsze parametry wody. To podstawowy czynnik, który przemawia za zastosowaniem ozonatorów w procesie jej uzdatniania. Kolejnym jest prostota obsługi tych urządzeń.

Bezsprzecznie jednak to doskonałe efekty ozonowania wody są głównym impulsem do stosowania ozonatorów. W ramach procesu uzdatniania wody wymienić można dwa etapy, które przekładają się na konkretne rezultaty. Są to:

 • wstępne ozonowanie wody – skupia się przede wszystkim na niszczeniu mikroorganizmów (bakterii, wirusów, alg), poprawie barwy i zniwelowaniu mętności wody. Dzięki temu zastosowane ozonatory zapewniają zwiększenie walorów smakowych i zapachowych. Etap ten umożliwia również utlenienie żelaza, manganu i związków nieorganicznych (cyjanki, siarczki), a także poprawę flokulacji. Zapobiega również przemianie materii organicznej w haloformy (THMy),
 • pośrednie ozonowanie wody – w tym przypadku mamy do czynienia z utlenianiem związków organicznych i dezaktywacją mikroorganizmów. Do tego dochodzi również redukcja CHzT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), utlenienie związków kompleksowych i mikrozanieczyszczeń oraz zmniejszenie dawek dezynfekcyjnych chloru.

Ozonatory wykorzystuje się także w procesie oczyszczania ścieków. W tym przypadku ozonowanie pozwala usunąć środki powierzchniowoczynne, detergenty, substancje farmaceutyczne, a także cyjanki i fenole. Co więcej, zastosowanie ozonatorów pozwala znacząco zredukować złożone cząsteczki organiczne, a także AOX, czyli adsorbowalne organicznie związane chlorowce.

Coraz częściej też stosuje się ozon w uzdatnianiu ścieków pod kątem micropollutants (mikro zanieczyszczeń). Zastosowanie ozonu jest tu niezwykle skutecznym rozwiązaniem.

Instalacje przygotowywane przez Probiko-Aqua zapewniają skuteczne ozonowanie wody i ścieków. Oferujemy fachowe doradztwo, a także serwis wszystkich wykorzystywanych urządzeń.

Budowa instalacji ozonowania wody

Nasi fachowcy zapewniają przygotowanie i zamontowanie kompletnej instalacji, która pozwoli na realizację wszystkich procesów wchodzących w skład ozonowania wody. Wymienić należy wśród nich następujące działania:

 • przygotowanie gazu zasilającego (tlen lub powietrze),
 • wytwarzanie ozonu,
 • wprowadzanie ozonu do wody,
 • zapewnienie odpowiedniego czasu reakcji i odgazowania,
 • destrukcję ozonu resztkowego,
 • obsługę systemu monitorowania parametrów i efektów pracy instalacji,
 • sterowanie kompletnym procesem ozonowania.

Realizacja wymienionych czynności jest kluczowa dla powodzenia całego procesu, w którym ozonatory pełnią jedną z kluczowych funkcji. Budowa instalacji ozonowania wody powinna więc składać się z odpowiednio dobranych jej elementów.

Jak wygląda przygotowanie gazu zasilającego?

Wytwarzanie ozonu może odbywać się poprzez wykorzystanie nie tylko czystego tlenu, ale i tlenu znajdującego się w powietrzu. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z dwiema metodami:

 • Zasilanie ozonatora ciekłym tlenem – LOX. Tlen techniczny jest magazynowany w zbiornikach zewnętrznych. Wykorzystywana jest również specjalna parownica. Dostarczaniem tlenu zajmuje się wyspecjalizowany podmiot, a oba urządzenia są najczęściej dzierżawione przez użytkownika.
  Dostarczany w cysternie tlen musi mieć odpowiednią jakość, a w obrębie instalacji ozonowania następuje monitoring Punktu Rosy tlenu. Tlen należy również zabezpieczyć przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, wykorzystując w tym celu specjalne filtry.
 • Zasilanie ozonatora tlenem z generatorów tlenu PSA (Presssure Swing Adsorption). W przypadku budowy instalacji ozonowania wody o średnich i dużych rozmiarach tlen jest dostarczany cysternami i magazynowany w zbiornikach. W przypadku małych instalacji wykorzystywane są generatory tlenu, które działają na zasadzie PSA – absorpcji tlenu z powietrza. Możliwe jest także zastosowanie dużych rozdzielni gazu (VPSA), które zaleca się w przypadku budowy instalacji ozonowania wody o bardzo dużych rozmiarach.

Ozon może być również wytwarzany z tlenu znajdującego się w powietrzu. Powietrze takie należy sprężyć i osuszyć do stosownej wartości Punktu Rosy. Tego typu rozwiązania stosuje się najczęściej w miejscach o ograniczonym dostępie do tlenu technicznego (dla instalacji o średnich i dużych wydajnościach) lub zamiennie dla generatorów tlenu w przypadku układów o małych i bardzo małych wydajnościach.

Wytwarzanie ozonu i wprowadzenie go do wody

Ozonator jest zamkniętym zbiornikiem ciśnieniowym, wyposażonym w odpowiednią ilość elektrod. To w nim zachodzi wytarzanie ozonu na zasadzie wyładowań elektrycznych, w polu pomiędzy elektrodą a dielektrykiem. Podczas takiego procesu generowane jest ciepło, dlatego ozonator musi być chłodzony (powietrzem lub przy większych wydajnościach wodą / chłodziwem). W celu wykorzystuje się wodę sieciową bądź stosuje się wewnętrzne układy chłodzące. Przy doborze ozonatora (szczególnie ozonatora o dużej wydajności) bardzo istotne znaczenie ma ilość zużywanej przez niego energii. Nowoczesne systemy zbliżają się do zużycia energii na poziomie ok. 8 kW na 1 kg wyprodukowanego ozonu.

Kolejny etap to wprowadzenie ozonu do wody. Odbywa się to poprzez zastosowanie dyfuzorów, układu pompowo-inżektorowego (wspomaganego mieszaczem statycznym) lub dyfuzora radialnego. W naszych instalacjach wykorzystujemy również specjalne zbiorniki kontaktowe, które pozwalają na uzyskanie odpowiedniego czasu reakcji oraz odgazowanie wody po wprowadzeniu do niej ozonu. W przypadku dużych stacji wodociągowych rolę zbiorników kontaktowych pełnią komory betonowe.

Pozostałe procesy zachodzące w obrębie instalacji ozonowania wody

W ramach procesu ozonowania wody dochodzi również do destrukcji ozonu resztkowego, który trafia ze zbiorników kontaktowych do specjalnych destruktorów. Zaleca się, by stosować jeden układ pracujący i jeden rezerwowy. W przypadku większych instalacji ich liczbę należy oczywiście zwiększyć.

Firma Probiko-Aqua zapewnia również przygotowanie systemów monitorowania parametrów i efektów pracy instalacji. Pozwalają one na analizę Punktu Rosy w tlenie zasilającym ozonatory, stężenia ozonu, ciśnienia i przepływu gazu, a także ciśnienia, przepływu i temperatury wody i wielu innych parametrów.

Układ ozonowania wyposażamy w nadrzędny sterownik, zbierający informacje ze wszystkich komponentów i sterujący pracą całej instalacji. Jednocześnie komunikuje się on ze sterownikiem centralnym SUW, zarówno pod kątem możliwości sterowania, jak i wizualizacji. 

Kompleksowa budowa instalacji ozonowania wody, a także wdrażanie wszystkich systemów zapewnia doskonałe parametry pracy. Nasi specjaliści wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności w celu zapewnienia pełnej efektywności procesów ozonowania wody i ścieków.

Copyright reserved for PROBIKO-AQUA 2020. Developed by R5 studio. Polityka prywatności.

Bądźmy w kontakcie!

Probiko-Aqua
ul. Okrężna 20
62-025 Kostrzyn Wlkp.

Zadzwoń:
+48 61 650 95 80
+48 61 650 95 85

Napisz:
info@probiko-aqua.pl

Obserwuj nas