Wodociągi

p5Woda pitna dostarczana odbiorcom przez przedsiębiorstwa wodociągowe to we współczesnej Polsce i Europie jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy towar.

Woda, energia i gaz. Bez nich nie wyobrażamy sobie dziś życia. Co więcej, oczekujemy dziś nie tylko samego dostępu do wody pitnej, ale wody o określonej jakości.

Zarówno polskie, jak i unijne regulacje prawne jednoznacznie określają minimalną jakość wody pitnej.

Ale właśnie, chodzi tu o minimum, o określenie jakości wody, poniżej której woda nie może być dostarczana konsumentowi. Z drugiej strony konsument oczekuje i będzie oczekiwał w jeszcze większym stopniu wody lepszej niż te minima.

Przedsiębiorstwa wodociągowe stoją więc przed koniecznością stałego doskonalenia swoich procesów uzdatniania wody oraz poprawiania jakości sieci przesyłowej.

Samo uzdatnianie wody wymaga dziś szeregu współpracujących ze sobą procesów.

W naszej ofercie można znależć instalacje do wytwarzania i dozowania ozonu, który jest jednym z najsilniejszych utleniaczy i sprawdza się doskonale w utlenianiu wody zarówno surowej przed filtrami pospiesznymi, jak i przed filtrami z węglem aktywnym.

W filtrach tych, jeśli będą to filtry otwarte stosuje się bloki drenażowe TETRA LP. Zapewniają one doskonałe płukanie złoża, zarówno wodą, jak i powietrzem. A zastosowanie specjalnej nakładki pozwala wyeliminować warstwę podtrzymującą złoże filtracyjne.

I wreszcie bardzo istotna rzecz dezynfekcja.

Coraz większą role odgrywa tu technologia UV. Dziś, także w Polsce jest to stan techniki i w zasadzie technologia ta powinna w najbliższym czasie stać się podstawową metodą dezynfekcji. Z jednej strony nie zmienia smaku, ani zapachu wody, jest bezinwazyjna, a z drugiej w przeciwieństwie do chloru jest skuteczna przeciwko niektórym wirusom, bakteriom jak np.Clostridium i pasożytom Gardia i Cryptosporidium.

Oczywiście przy rozległych sieciach pozostaje konieczność dezynfekcji chlorem, celem zapewniania dezynfekamta w sieci i uniknięcia wtórnego skażenia, ale to UV stanowi najpoważniejszą barierę dla mikroorganizmów na stacji uzdatniania wody.

A jeśli jesteśmy przy chlorze, to dużo wygodniejsze i bezpieczniejsze od stosowania chloru gazowego jest wytwarzanie podchlorynu sodu na miejscu lub również miejscowe produkowanie dwutlenku chloru.