Przemysł kosmetyczny

p3Woda jest jednym z podstawowych surowców do produkcji kosmetyków i wielu leków. Z różnych branż przemysłowych, używających wody do właśnie tu stawiane są wodzie największe wymagania.

Nasze doświadczenia w tym przemyśle dotyczą ozonowania i technologii UV.

Aqua purificata – można to zrobić na zimno.

Woda po membranach jest ozonowana w sposób ciągły w obiegu, przy czym ozon wytwarzany jest elektrolitycznie, aby nie wprowadzać dodatkowo tlenu do układu. Natomiast już przed samym procesem produkcyjnym zaozonowania woda trafia na urządzenia UV, gdzie dochodzi do destrukcji ozonu.

Woda w obiegu pozostaje cały czas zdezynfekowana, a jednocześnie ozon nie trafia już na samą produkcję. Proces taki jest stosowany w zakładach kosmetycznych i farmaceutycznych na całym świecie, a więc także i w Polsce.