Przemysł ciężki

p2Przemysł ciężki zużywa często bardzo dużo wody – głównie jako wody chłodzącej. Oczywiście woda chłodząca wraca do środowiska naturalnego, ale rodzi to następujące konsekwencje.

Uzdatnianie wody chłodzącej musi z jednej strony uwzględniać parametry wody pożądane przez instalacje, które tą wodą są chłodzone, z drugiej zaś strony zastosowane metody uzdatniania nie mogą powodować wtórnego zanieczyszczenia tej wody, które oddziaływałoby na rzeki, do których ta woda trafia po procesie chłodzenia. Kłania się tu m.in. problem AOX.

Odrębnym tematem pozostaje uzdatnianie wody na potrzeby procesowe, czy wręcz socjalno-bytowe dużych zakładów.

W przemyśle ciężkim znajdują zastosowanie wszystkie technologie uzdatniania wody używane przez przedsiębiorstwa wodociągowe, takie jak filtracja, ozonowanie, dezynfekcja UV i chlorem oraz dodatkowo technologie membranowe.

Zapraszamy do współpracy, zapoznania się z naszymi doświadczeniami i podjęcia dialogu.

Zespół Probiko-Aqua.