Elektrolizery

IMG_4746-kopiaElektrolityczne wytwarzanie podchlorynu sodu to nowoczesna i bezpieczna metoda pozyskania wysokiej jakości podchlorynu sodu do dezynfekcji wody i ścieków.

Sól + Woda + Energia elektryczna = Podchloryn sodu + Wodór

Bezpieczeństwo

Przy tej metodzie nie przechowuje się, ani nie transportuje środków chemicznych, takich jak chlor, czy podchloryn sodu.

Przewożone i składowane są tylko tabletki soli, a podchloryn produkowany jest na miejscu I na bieżąco zużywany do dezynfekcji wody.

Elektrolizery rurowe i membranowe

Do elektrolitycznego wytwarzania podchlorynu sodu służą dwa typy urządzeń, z komorami rurowymi oraz membranowymi.

Urządzenia te różnią się między sobą stężeniem produkowanego podchlorynu, a także kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

Jedne i drugie znajdują już powszechne uznanie na polskim rynku.