Dwutlenek chloru

Dwutlenek chloru jest środkiem silnie utleniającym, wyśmienicie nadającym się do dezynfekcji oraz do zwalczania zapachów. Możliwość dwutlenku chloru do zwalczania zarodników i wirusów jest znacznie większa, niż w przypadku chloru. Dwutlenek chloru dłużej utrzymuje swoją aktywność niż sam chlor. Ta przewaga stabilności często dyktuje użycie dwutlenku chloru przy zabezpieczaniu zdalnych sekcji systemu dystrybucji wody oraz do zapobiegania rozwoju bakterii.

Dwutlenek chloru jest bardzo trwały w wodzie. Po zużyciu można utrzymać nadwyżkę przez dłuższy czas tak, że nawet po czasie gdy rozłoży się ona w sieci rurociągów, nadal może trwale zapobiegać osadzaniu się kamienia w wodzie.

ClO2 jest wytwarzany w roztworze wodnym poprzez reakcję pomiędzy chlorynem sodu (NaClO2) 7,5% a kwasem solnym 8,5% według reakcji:

5NaClO2+4HCl 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O

Inną metodą wytwarzania ClO2 jest reakcja pomiędzy chlorynem sodu (7,5%NaClO2), a kwasem (np. Chlorowodowrowym 9% HCl)

Stężenie tych dwóch podstawowych chemikaliów jest zrównoważone w takiej proporcji, aby zapewniała ona optymalną wydajność dwutlenku chloru. Wyprodukowany roztwór dwutlenku chloru jest dodawany bezpośrednio przez inżektor do uzdatnianej wody.

Zastosowanie:

Woda pitna
Browary
Napoje bezalkoholowe
Woda przemysłowa
Woda chłodząca
Woda przemysłowa, ścieki komunalne